Vi har i genomfört ombyggnad av vårdboende, Gläntan på Mo Gård, beställare Åhlin & Ekeroth färdigt Aug 2019