Ombyggnad av undervisningslokaler för Kunskapsgymnasiet i Norrköping, anrika Bomullsspinneriet vid Holmentorget färdigt Aug 2019, beställare Estate.