Vi har av NCC fått uppdraget att stambyta lägenheter på Åbymovägen i Åby. Uppdraget beräknas vara klart våren 2018. Slutkund är Hyresbostäder.