Vi har fått uppdraget att utföra rörinstallation vid byte av ny fasad i fd. Sternhuset i Norrköping, beställare Castellum.