Mellan november 2016 till juni 2017 har vi tillsammans med Riksbyggen och Sefab utfört omfattande rörarbeten i Åby utanför Norrköping. Totalt rör det sig om 90 lägenheter.