Nybyggnad av gruppboendet Diademet 5 åt Himmelsta Entreprenad AB. Färdigt Augusti 2019, Pimpstensgatan 4 i Norrköping. Byggherre Norrevo.