Vi har genomfört ombyggnaden av kvarteret Vinkelhaken i Finspång. Nytt bibliotek färdigt aug 2019, Byggherre Amasten.